Parametry hostingów

Parametry hostingów:

Pojemność konta /Pojemność serwera/ – ilość miejsce na dysku serwera dla twojej witryny i wszystkich jej składników. Określa, w gigabajtach GB lub terabajtach TB jaką  przestrzenią dysponujemy w danej usłudze hostingowej.

Na pojemność serwera składają się wszystkie usługi usługi:  pliki www, ftp poczta .  Obecnie standardem jest  umożliwienie klientowi dowolnego podział przestrzeni na usługi. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że niektóre szczegółowe elementy usługi, na przykład rozmiar dostępnych baz danych czy pojedynczych przesyłanych plików albo załączników poczty, dyż mogą być warunkowane niezależnie.

Transfer /Transfer miesięczny, Transfer roczny/, limit transferu danychokreśla ilość danych, jakie mogą zostać wysłane do i z serwera. Parametr zwykle określony gigabajtach lub terabajtach na miesiąc lub rok. Strony zawierające dużo zdjęć lub plików udostępnionych do pobrania będą wymagały odpowiednio dużego limitu transferu przy założeniu dużej popularności a zatem częstego przesyłania danych. Wysoka liczba odwiedzin może sprawić, że nawet prosta strona szybko wyczerpie limit. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że niektóre tzw „parametry bezpieczeństwa”, na przykład limit obciążenia procesora serwera /tzw dopuszczalne obciążenie rdzenia CPU/ lub limit jednoczesnych połączeń HTTP i inne mogą spowodować czasowy brak dostępu do hostingu pomimo nie przekraczania limitu transferu.

Ilość kont www/email – obecnie parametr ten standardowo nie jest już limitowany, pod warunkiem że pliki mieszczą się w pojemności konta.

Ilość Baz danych /SQL, PostgreSQL / określa liczbę baz danych, które przy danej usłudze hostingowej możemy uruchomić. Zwykle niezależnie od dostępnej liczby baz danych dodatkowo określane są ich szczegółowe parametry. Może to być pojemności pojedynczej bazy, a także maksymalne limity połączeń, zapytań  w określonym przedziale czasowym, np na godzinę.

Autoinstalator aplikacjipozwala na łatwe i nie wymagające specjalistycznej wiedzy instalowanie gotowych aplikacji użytkowych. Standardowe aplikacje /najczęściej na bazie oprogramowania open source/ dostępne w ramach Autoinstalatora, to zwykle popularne, znane wielu użytkownikom na całym świecie, bogate w funkcjonalności, a zarazem proste w użyciu (np. phpBB, Joomla!, WordPress, Coppermine Gallery, MediaWiki i wiele innych).

Listy mailingowe pozwalają na zebranie określonej liczby kontaktów /np do 200/ na jednej liście, które będą następnie dostępne pod jednym adresem e-mail. Tworząc i wysyłając wiadomość e-mail na adres listy, można rozesłać ją do całej grupy odbiorców, bez konieczności wpisywania każdego adresu e-mail oddzielnie. Funkcja list mailingowych na serwerze może być więc przydatna dla każdego, kto chce systematycznie komunikować się w szybki i prosty sposób z szerszą grupą odbiorców.

Najwyższe parametry bezpieczeństwa – określają m.in. maksymalne/graniczne ilości zasobów, z których użytkownik może korzystać na serwerze, między innymi mogą to być:

  • maksymalny czas życia procesu np. 600s
  • maksymalna ilość pamięci np. 768 MB
  • HTTP timeout np. 30sek
  • maksymalny czas wykorzystania procesora (CPU consumption) np. 30sek
  • maksymalna ilość procesów (Maximum number of user processes) np. 32
  • równolegle procesy (LVE number of entry processes ) np. 8
  • maksymalny procent wykorzystania procesora (LVE CPU usage limit) np. 15%

Bezpłatny okres testowy – zwykle 2 tygodnie

Bezpłatna pomoc techniczna

Liczba domen i subdomen – ilość ta obecnie zwykle już standardowo nie jest limitowana i jest często nieograniczona.

Certyfikat SSL – zapewnia większe bezpieczeństwo danych np. przy zbieraniu informacji czy ich przetwarzaniu. Komunikacja między serwerem a użytkownikiem jest wtedy kodowana i praktycznie niemożliwa do złamania przez postronnego użytkownika. Korzystanie z protokołu SSL dla własnej domeny wymaga wykupienia stosownego certyfikatu.

SLA / Uptime (gwarancja dostępności serwera) -gwarantowana ciągłość dostarczania usług 24/7 np. przez 99 % lub lepiej 99,5% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową

Regularna kopia bezpieczeństwaWszystkie dane na serwerach hostingu zabezpieczane są kopią zapasową i przetrzymywaną przez określoną ilość dni /np. 3dni/.

Panel Administracyjny centrum zarządzania kontem na serwerach hostingu. Za pomocą panelu w dowolnym momencie zmienisz hasło, uzyskasz dostęp do statystyk, skonfigurujesz parametry oraz sprawdzisz status konta.